W kościele i w kaplicy może przebywać 1 osoba / 15 m2. Poniżej

DYSPENSA 

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia 2021 r. wszystkim wiernym diecezji kaliskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. 

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej i w uroczystości we wskazanym czasie nie jest grzechem. 

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. 

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. 

+ Grzegorz Ryś 
Administrator Apostolski 
Diecezji Kaliskiej 

Piątek – msza św. z int. zbiorowych w Borkowie o 18.00 wraz z nowenną do miłosierdzia Bożego.

NIEDZIELA – 24.01.2021 – III NIEDZIELA ZWYKŁA

Msze św. o 8.30, 10.00/ w kaplicy w Skarszewie/ o 11.00, 12.00

Planowane spotkania kolędowe –

18. I. / poniedziałek g.18.00 / w BORKOWIE / – w int. Mieszkańców Borkowa Starego/ 38- 1- 2a – 11 /

19.I. / wtorek/ g.18.00 w int. Mieszkańców Borkowa Starego/ 27 – 43-39/

20.I./środa/ g.18.00 – w int.Mieszkańców Borkowa Starego / 12-25;45-50/

21.I./czwartek/ o g.18.00 – w int.Mieszkańców Skarszewa / 90-99a//

16.I./sobota/ g.18.00 w int.Mieszkańców Skarszewa /100A-111/

Poświęcenie przyniesionej wody w trakcie mszy św. Po mszy każda rodzina otrzyma książeczkę z rozważaniami o Eucharystii oraz modlitwę do poświęcenia swego domu.

Indywidualna kolęda tylko – po zgłoszeniu, na życzenie , w ustalonym wspólnie terminie.