W związku z pandemią wirusa Covid-19:

Mając na uwadze wprowadzenie od dnia 25 marca br. nowych ograniczeń
co do liczby uczestników zgromadzeń liturgicznych :

  1. We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.
  2. W przypadku koncelebry dopuszczalna jest tylko taka liczba księży, która wynika z wcześniej przyjętych do odprawienia w danym dniu intencji mszalnych.
  3. Liczbę posługujących należy ograniczyć do minimum.
  4. W liturgii pogrzebowej nie wlicza się osób z obsługi zakładu pogrzebowego.
  5. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę św. w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie np. po ustaniu epidemii.
  6. Kościoły nadal powinny być otwarte w ciągu dnia, a duszpasterze niech stwarzają możliwość indywidualnego przystępowania wiernych do sakramentu pokuty.

Proszę, aby osoby starsze wiekiem , obciążone chorobami pozostawały w domu, korzystając z licznych transmisji telewizyjnych, radiowych, internetowych ( mszy św., rekolekcji i nabożeństw). Łączmy się we wspólnej modlitwie i Komunii duchowej w tym trudnym czasie pandemii.

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka polecamy, aby w środę 25 marca br. w uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, w kościołach parafialnych kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Zarządzono także, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach parafialnych zabrzmiały dzwony.

Z modlitwą Ks. prob. Grzegorz Mituła

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy i trwać na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Jeśli Ktoś pragnie odwiedzić i pomodlić się w kościele w Borkowie / w ciągu dnia / proszę podejść do probostwa, bądź zadzwonić na tel. podany przy kancelarii parafialnej/ – kościół do modlitwy, jak również do spowiedzi zostanie otwarty i udostępniony. Spowiedź św. według życzenia może odbyć się w zakrystii. z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa przed epidemią.

PIĄTEK – msza św. z int. zbiorowych pogrzebowych zostają zawieszone

Za tydzień – 5.IV. – Niedziela Palmowa

Msze św.: * w Borkowie o 8.00 , / dodatkowa msza o 9.00 o 11.30 / Gorzkie Żale * w Skarszewie o 10.00

/ poświęcenie palm /

Rekolekcje wielkopostne odwołane. Zachęcamy do słuchania nauk w TV, Radiu , internecie.

SPRZĄTANIE – Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie kościoła i kaplicy. Za ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego.

W sobotę zapraszamy do troski o kościoł parafialny//: rodziny z Ilna:

*natomiast do kaplicy w Skarszewie, rodziny ze Skarszewka:

W okresie wielkiego Postu nie wstawiamy do świątyni kwiatów, ofiara składana przez Rodziny będzie przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Podziękowanie za przelew, wsparcie dla parafii.

Odwiedziny chorych, starszych osób, spowiedź w kaplicy w Skarszewie po uzgodnieniu telefonicznym